Onderslagbalken

Wat is een onderslagbalk?

Een onderslagbalk is een verbinding tussen de keldermuren van een rundveestal, waarbij de verschillende kanalen van de kelder met elkaar worden verbonden en er wandopeningen ontstaan. De stalvloeren van Swaans Beton kunnen bij deze wandopeningen ondersteund worden door deze prefab gewapende onderslagbalken van Swaans Beton.

De prefab onderslagbalken van Swaans Beton worden veelal toegepast in een uiterst agressief milieu, met name in mestputten onder Swaans stalvloeren. Om het rondpompen van de mest mogelijk te maken staan meerdere mestkanalen met elkaar in verbinding via wandopeningen. De stalvloeren van Swaans Beton kunnen bij deze wandopeningen ondersteund worden door deze prefab gewapende onderslagbalken van Swaans Beton.

Onderslagbalk: twee typen

Swaans Beton levert twee type onderslagbalken

  • Beloopbare onderslagbalk
  • Bedrijdbare onderslagbalk

Beloopbare onderslagbalken

Beloopbare onderslagbalken afmeting 20x20 cm:
Deze balken worden geproduceerd in diverse standaard lengte maten met een maximale overspanning van 350 cm. Tot en met een overspanning van 300 cm mogen deze bovendien belast worden met een maximale aslast van 4 ton.
De lengte van de opgelegde berijdbare elementen mag maximaal 300 cm zijn.

Berijdbare onderslagbalken

Berijdbare onderslagbalken afmeting 20x30 cm:
Deze onderslagbalken zijn geschikt om met een maximale aslast van 11,5 ton belast te worden. De standaard lengtes bedragen 200, 250 en 300 cm. Andere lengtes op aanvraag.

Klik hier voor meer informatie

 

Swaans Beton
(+31) 40 226 0001
Copyright © 2013 Swaans Beton. All rights reserved.
Industrieweg 60 5591 JL Heeze, Tel: (+31) 40 2260001